Hearth. net je štědrá síť pro sdílení darů a zkušeností, kterou jsme založili a stále vyvíjíme a zdokonalujeme.

Zosobňuje naši vizi a společné hodnoty, jež chceme převést do reality.

Je to síť a je sociální. Ba dokonce prosociální! Bereme ji jako nástroj pro lepší fungování ekonomiky daru v reálném prostředí. S její pomocí chceme vytvářet skutečné vztahy a komunity. A mít z toho radost. Jó!

 

 

Co se skrývá za slovem Hearth?

Představili jsme si místo, kde lidé fungují na principu vzájemné spolupráce. Napadla nás slova – Heart a Earth. Obě mají stejný základ a když je spojíme, máme Hearth – rodinný krb, ohniště.
Vznikl tím symbol hodnot, které jsou pro nás důležité, a přirozené v rodinném kruhu. Pozornější jistě zahlédli i art v samém středu našeho názvu. My tomu říkáme: Art of Giving-umění daru.

VIZE: Globální komunita aktivních lidí, kde je vzájemná pomoc normální.

MISE: Vytváříme prostor, kde je možné s otevřeným srdcem dávat a přijímat, sdílet, potkávat, inspirovat a rozvíjet se.

IDENTITA: Jsme společenství lidí, kteří věří, že laskavost, štědrost, otevřenost a respekt patří ke šťastnému a dobrému životu.

HODNOTY:  Milující laskavost, Soucit, Radost, Uvolněná vyrovnanost, Štědrost, Rozlišující moudrost, Trpělivost, Odhodlanost, Koncentrace, Etické jednání

Posted by