Ekonomika daru je založena na koloběhu daru. Tedy darování a sdílení čehokoliv, od věcí po znalosti a zkušenosti. Vše bez očekávání odměny od obdarovaného.

The gift economy represents a shift from consumption to contribution, transaction to trust, scarcity to abundance and isolation to community.

– Charles Eisenstein

Ekonomika daru je posun od spotřeby k přispívání, od směny k důvěře, od nedostatku k hojnosti a od osamocenosti ke společenství.

– Charles Eisenstein

Chcete zažít ekonomiku daru na vlastní kůži? Připojte se na Hearth.net!

Posted by