Hearth. net je štědrá síť pro sdílení darů a zkušeností, kterou jsme založili a stále vyvíjíme a zdokonalujeme.

Zosobňuje naši vizi a společné hodnoty, jež chceme převést do reality.

Je to síť a je sociální. Ba dokonce prosociální! Bereme ji jako nástroj pro lepší fungování ekonomiky daru v reálném prostředí. S její pomocí chceme vytvářet skutečné vztahy a komunity. A mít z toho radost. Jó!

 

 

Co se skrývá za slovem Hearth?

Představili jsme si místo, kde lidé fungují na principu vzájemné spolupráce. Napadla nás slova – Heart a Earth. Obě mají stejný základ a když je spojíme, máme Hearth – rodinný krb, ohniště.
Vznikl tím symbol hodnot, které jsou pro nás důležité, a přirozené v rodinném kruhu. Pozornější jistě zahlédli i art v samém středu našeho názvu. My tomu říkáme: Art of Giving-umění daru.

Hodnoty

Komunity, dar/štědrost, zpětná vazba, transparentnost, spolupráce/vzájemnost, zásluhy, radost, věci mají hodnotu, důvěra, laskavost, odpovědnost.

Mise

Vytváříme celosvětový prostor pro štědrost v každodenním životě.

Radost ze vzájemné spolupráce.

Posted by